Beursorganisatie

Steunpunt Letselschade is een online platform dat opkomt voor slachtoffers van letselschade. Via de website kunnen zij op zoek naar lokale dienstverleners op het vlak van medische zorg, zorg bij werk en inkomen en juridische ondersteuning. Steunpunt Letselschade probeert bekendheid te krijgen in haar zoektocht naar gespecialiseerde deelnemers. In dit artikel beschrijf ik de beursorganisatie zoals die verzorgt is door de marketing specialisten van Amadeos.

Het steunpunt maakt gebruik van een mix van marketingmiddelen waaronder DM, SEO en nu ook presentatie via een beurs. Aan Amadeos de opdracht om de deelname te organiseren. Wij hebben de volgende activiteiten uitgevoerd:

 1. bedenken propositie (Ik ben toch geen dummy?)
 2. standinrichting (aanschaf meervoudig inzetbaar beurswand systeem met verlichting)
 3. marketingmiddelen (folder, voucher, doek)
 4. activatie (The Bobbleshop + bezetting)
 5. standbouw en afbouw

Humor verbindt

Ja, doe eens gek. Daar zit ik dan :)

De belangrijkste keuze is de propositie; welke boodschap ga je uiten? Ik heb gekozen voor een prikkelende boodschap met een herkenbaar beeld. Slachtoffers van letselschade voelen zich machteloos in de wereld van afkortingen, specialisten en vaktermen. Met de uiting ‘ik ben toch geen dummy’ geven wij uiting aan dit gevoel. Daarnaast hebben wij de bezoekers op een humoristische wijze benaderd in combinatie met de activatie waarbij mensen zich konden  laten ‘scannen’ en een 3D cabine en vervolgens van dit 3D beeld een papieren foto konden printen en meenemen naar huis als reminder. Wie onthoudt je altijd? Die persoon die jou heeft laten lachen en dat hebben we bereikt.

De beurs hebben wij een zeer actieve spel gespeeld. De stand was permanent bezet door een activator, die het passerende publiek aansprak, en een specialist, voor de inhoud. Daarnaast heeft een 2e specialist het beurslandschap gecanvast opzoek naar mogelijke samenwerkingspartners.

Gratis tips beursorganisatie

 1. Spreek actief aan;
 2. Pas op met selectief aanspreken, je vergist je vaak, probeer zeer snel te screenen;
 3. Zorg voor een activatie;
 4. Ga niet zitten;
 5. Neem geen telefoon in de hand, nu je er toch staat .. spreek mensen aan;
 6. Blijf uit je stand en ga in het gangpad staan, gedraag je als een propper;
 7. Zorg voor veel licht in je stand, mensen houden van licht;
 8. Regel snacks, chocolade doet het goed. Wij hadden autodrop (een 1-2tje naar letselschade als gevolg van een verkeersongeval);
 9. Ben op tijd én ga door tot het einde;
 10. Werk samen met complementaire standhouders.

Voel je je niet lekker bij een dergelijk proactieve opstelling? Daar kan ik me iets bij voorstellen en dat is geen probleem. Boek mij. Ik vind het leuk en ben er goed in.

Met vriendelijke groet,

 

Remo Natali
Amadeos, inspireert!

 

PS: Na de beurs is het tijd voor opvolging. Binnen 1 week contact leggen met alle nieuwe relaties. Dat heb ik enerzijds via een e-mailing met een uitnodiging voor een vervolgafspraak maar daarnaast zeker ook nog eens telefonisch om de beurs te evalueren. Dan hebben we al 3 van de 7 contactmomenten gerealiseerd. Na 7 keer is het vertrouwen geconsolideerd en is de prospect klaar voor een upgrade .. een upgrade naar klant.

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Over Remo Natali

Ik ontwikkel ondernemingen en sta voor publiek dat applaudisseert en vraagt om meer! Dat is toch wat jij wilt? Ik vind het geweldig om met anderen te spreken over ‘wat er leeft’. Ik doe dit het liefst tijdens een lekkere wandeling of bij een sportieve activiteit. Dan komt meestal, op een heel ongedwongen manier, een goed gesprek tot stand, en leren wij elkaar kennen.