Direct marketing

Ik ben een fan van 1-op-1 communicatie. Deze voorliefde is ontstaan in de jaren dat ik actief was als verkoper van documentsystemen en ERP software waarbij ik zelf actief ‘de klant’ moest opzoeken.

De aandacht die u wenst moet u ook uw relaties geven! Veel ondernemers schieten met hagel en dan is het grootste deel altijd mis.

Ik heb ruime ervaring in het ontwikkelen en uitrollen van direct-marketingacties. Ik bedenk pakkende thema’s en werk acties uit. Goede instrumenten maken dit mogelijk. Ik zal u verbazen.

Een selectie van reeds ontwikkelde DM acties

Yes, We’re Open!
Hijink Advocaten is een middelgroot kantoor in Arnhem met 20 medewerkers. Voor het kantoor hebben wij gezocht naar een manier waarop zij zich positief kunnen onderscheiden. Gekozen is voor ‘openheid’. In mijn advies heb ik het begrip openheid uitgewerkt in 7 punten waarmee openheid gecommuniceerd kan worden. Deze punten zijn verwerkt in de bedrijfsvoering.

Off’Days
De benaming van de halfjaarlijks terugkerende actieperiode voor de winkelketen Woods Kinderkleding.

Approach to coach
Een samenwerkingsproject gericht op het werven van meer klanten voor een coachingsbureau en een golfbaan.

Goal in one
Een marketingactie gericht op HRM managers waarbij tijdens het golven op een pitch & put baan gepleit wordt voor het verbeteren van relaties in een 1 op 1 relatie. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een Salesmanager en een van zijn verkopers die samen gestructureerd uurtje golven met een doelstelling. De relatie verbeteren.

Laat die pannen toch staan!
Een direct marketing activiteit waarbij middels ‘geeltjes’ op de voordeur mensen worden uitgenodigd te komen eten bij een lokaal eetcafé.

Meet u al waar u aan toe bent?
Een direct mailing gericht aan retailers waarin een meetlint werd toegestuurd. Het meetlint maakt duidelijk dat wij moeten meten als basis voor beslissingen. Deze actie werd uitgevoerd voor een leverancier van klantentellers.

Ik ben toch geen dummy?
Voor een letselschade advocaat hebben wij de beursdeelname georganiseerd waarbij de passanten door middel van de prikkelende vraag ‘ik ben toch geen dummy’ werden geactiveerd tot het maken van een afspraak met een van de letselsadvocaten.

Wanneer is uw volgende actie?

Nodig mij uit voor een gesprek via 026 44 30 117 en samen gaan wij voor u een DM actie ontwikkelen en uitvoeren.

Met vriendelijke groet,

Amadeos, inspireert ..

Psst: U kent de beroemde slogan van Nike, Just do it? Wij hebben hem aangepast naar ‘Let’s do It’.  Het is belangrijk dat je actie jouw markt bewerkt en daar zijn 10 tallen instrumenten voor beschikbaar. Elke klantbenadering leidt tot meer omzet. Hoeveel kunt u aan?