Sales & Marketing

Marketing is het mooiste vak!

In tegenstelling tot de algemeen geaccepteerde opsplitsing tussen marketing en verkoop herdefinieer ik het begrip marketing als ‘het totale pakket van activiteiten gericht op het in de markt aanbieden van een product of dienst’. Vanuit deze definitie valt ook directe verkoop onder marketing.

Ik ondersteun op de volgende deelgebieden:

  1. Marktonderzoek
  2. Direct Marketing
  3. Verkoopmanagement

Zullen wij samen een project opstarten? Bel mij dan via 026 44 30 117 of maak gebruik van dit formulier.

 

Amadeos, inspireert ..

Psst: Een mooi muziekstuk begint met het aanslaan van de eerste noot.