DrinkWater Foundation

Drink Water Foundation is een nog op te richten stichting die tot doel heeft het drinken van water te promoten. Gewoon: water, uit, de, kraan :)

Dit wil ik doen door ‘drink water’ lesmateriaal te ontwikkelen, presentaties te geven op basisscholen en verzorgingsinstellingen én drink water projecten op te zetten. Ik heb daarbij de hulp nodig van meer ‘waterdragers‘ die samen met mij dit idee gaan realiseren en uitdragen.

Fitter is gelukkiger

Ik weet dat veel mensen zich veel fitter en dus ook gelukkiger zouden kunnen voelen als ze meer water zouden drinken. Dat geldt voor mensen in alle leeftijden en val elk geslacht. En, als de mensen om mij heen gelukkiger zijn, dan is dat ook goed voor mij.

Wil jij net als ik samen werken aan een betere omgeving, een omgeving waarin de mensen zich goed voelen? Bel mij dan of stuur mij een e-mail naar info@amadeos.nl. Dan maken we een afspraak en tillen we elkaar naar een hoger niveau.

Bezoek de website van DrinkWater Foundation hier.

Je bent niet ziek, je hebt alleen dorst :)