tone of voice

De tone of voice is de stijl waarin iets of iemand communiceert. Letterlijk vertaald de toon van de stem. Het toepassen van één vaste toon in teksten en andere communicatievormen maakt de organisatie herkenbaar en is medebepalend voor het imago.

In het Frans hebben we een mooi alternatief; C’est le Ton qui fait la Musique (het is de toon die de muziek maakt).

About Remo Natali

Ik ontwikkel ondernemingen en sta voor publiek dat applaudisseert en vraagt om meer! Dat is toch wat jij wilt? Ik vind het geweldig om met anderen te spreken over ‘wat er leeft’. Ik doe dit het liefst tijdens een lekkere wandeling of bij een sportieve activiteit. Dan komt meestal, op een heel ongedwongen manier, een goed gesprek tot stand, en leren wij elkaar kennen.